Normy i Warunki techniczne, które należy uwzględnić montując czy projektując zawór napowietrzający w systemach kanalizacyjnych.

Zasadniczo w Polsce, Normy i Warunki techniczne zakładają, że każdy przewód grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinien być wyprowadzony jako przewód wentylujący ponad dach. Dzięki zastosowaniu zaworu napowietrzającego, którego użycie warunkują poniższe przepisy, unikamy ryzykownych i kosztownych przejść przez dach, zapewniamy prawidłowe funkcjonowanie nowoczesnych domów energooszczędnych i pasywnych oraz usprawniamy działanie systemów kanalizacyjnych istniejących już nieruchomości. Ponadto zawór napowietrzający Durgo jest w 100% szczelny i bezobsługowy.

Normy i Warunki techniczne

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 
  • Wyprowadzenie ponad dach przewodów wentylujących ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym 
  • Wyprowadzenie ponad dach przewodów wentylujących co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.
PN-EN12056:
  • Zastosowanie na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających instalowanych w połączeniu z systemem z główną oraz obejściową instalacją wentylacyjną, jak i z systemem z wentylacją podejść. 

Gwarantujemy pełną funkcjonalność wykraczającą poza normy PN- EN 12056 dla maks. 12 podłączonych łazienek, nawet jeśli żadna rura nie jest wyprowadzona ponad dach. I udzielamy: 10 lat gwarancji na szczelność i funkcjonalność

© 2024 Durgo
Projekt i realizacja: Scepter Agencja Interaktywna